top of page

2023

20/01/2023 - Biekrecher Millen

18/03/2023 - Beim Décken Schieren St. Patricksparty

11/03/2023 - Charity Jukebox Déifferdeng Schräinerei 

22/04/2023 - Déifferdeng Télévie

24/04/2023 - Porte Ouverte CGDIS Réiden

14/06/2023 - Déifferdeng Schräinerei

01/07/2023 - Groljen Moonlight Party

07/07/2023 - Contern BD Release Party

06/08/2023 - Déifferdeng DiffBeach (Canceled)

19/08/2023 - Hitten Kaumahan Festival 

17/07/2023 - Mäertzeg Bike4all/Kiermes

14/10/2023 - Déifferdeng 1535 Birthday Concert

30/11/2023 - Private Party

02/12/2023 - Biissen Chrëchtmaart

16/12/2023 - Déifferdeng Chrëchtmaart

17/12/2023 - Stëngefort Chrëchtmaart

2022

15/01/2022 - Privat Party

18/03/2022 - Schieren Beim Décken St Patricksparty

23/04/2022 - Noumer Fréjoers Grillen D.T. Noumer

06/05/2022 - Schieren DoSiMerDobai 

11/06/2022 - Perlé Military Veterans

12/06/2023 - Privat Party

29/06/2023 - Peacenote Concert for Ukraine

02/07/2022 - Hitten Kaumahan Festival

22/10/2022 - Privat Party

10/12/2022 - Stëngefort Chrëchtmaart

18/12/2022 - Déifferdeng Chrëchtmaart

2021

11/07/2021 - Hitten Kaumahan Festival

21/08/2021 - Mertert Lët'z Help Festival

bottom of page